วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2554

HAPPY NEW YEAR 2011

                                 HAPPY NEW YEAR 2011
พรปีใหม่ใส่พานจากบ้านสวน
พร...ระริน สิ้นทุกข์พบสุขสันต์
ปี...เก่าพลันหมดไปใจสุขี
ใหม่...ผ่านมาจงอุ่นอบพบสิ่งมี
ใส่...โชคดีปีใหม่สดใสพลัน
                                 พาน...พบสิ่งแสนดีไม่มีหมอง
                                 จาก...พี่น้องร่วมใจในร้อยฝัน
                                 บ้าน...รวมรักถักถ้อยร้อยจำนรร
                                  สวน...สร้างสรรสิ่งดีปีใหม่เทอญ